Služby +Ceník

Dzanet

Dzanet

Dzanet

Dzanet

OPTIMUM 2,4

OPTIMUM 5

START

VÍKEND

Ghz

Ghz

200,-

150,-

350,-

350,-

Kč/měsíc vč. DPH

Kč/měsíc vč. DPH

Kč/měsíc vč. DPH

Kč/měsíc vč. DPH

DETAIL TARIFU

DETAIL TARIFU

DETAIL TARIFU

DETAIL TARIFU

určeno pro prohlížení stránek, Skype, Email

určeno pro prohlížení stránek, Skype, Email. O víkendech navíc stahování, IPTV omezeně YouTuBe.

určeno pro prohlížení stránek,Skype, Email, stahování, IPTV, YouTuBe

určeno pro prohlížení stránek,Skype, Email, stahování, IPTV, YouTuBe

stahování: 4Mb/s

stahování: 4Mb/s

stahování: 4Mb/s

stahování: 12Mb/s

(mimo víkend 256 kb/s)

(dle použité normy)

odesílání: 1Mb/s

odesílání: 1Mb/s

odesílání: 1Mb/s

odesílání: 2Mb/s

(mimo víkend 256 kb/s)

(dle použité normy)

bez datového a časového omezení

bez datového a časového omezení

bez datového a časového omezení

bez datového a časového omezení

klientská sekce 24 hod. denně

klientská sekce 24 hod. denně

klientská sekce 24 hod. denně

klientská sekce 24 hod. denně

zařízení

již neinstalujeme

zařízení

ZDARMA

ZDARMA

(při smlouvě na 2 roky)

(při smlouvě na 2 roky)

Garantované rychlosti

Garantované rychlosti

Garantované rychlosti

Garantované rychlosti

Minimální upload 512kb/s

Víkend:

Minimální upload 512kb/s

Minimální upload 1Mb/s

Minimální download 512kb/s

Minimální upload 512kb/s

Minimální download 512kb/s

Minimální download 6Mb/s

Maximální upload 1Mb/s

Minimální download 1Mb/s

Maximální upload 1Mb/s

Maximální upload 2Mb/s

Maximální download 1,5Mb/s

Maximální upload 1Mb/s

Maximální download 4Mb/s

Maximální download 16Mb/s

Běžný upload 1Mb/s

Maximální download 3Mb/s

Běžný upload 1Mb/s

Běžný upload 1,4Mb/s

Běžný download 1,5Mb/s

Běžný upload 1Mb/s

Běžný download 3Mb/s

Běžný download 10Mb/s

Běžný download 3Mb/s

Mimo víkend:

Minimální upload 256kb/s

Minimální download 256kb/s

Maximální upload 256Mkps

Maximální download 256kb/s

Běžný upload 256kb/s

Běžný download 256kb/s

Definice zákaznického rozhraní v síti DZANET.

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb v síti DZANET.

Smlouva o poskytování přístupu do sítě DZANET.

Prohlášení o ochraně osobních údajů DZANET.


Platby provádějte na účet: 269 372 1001/5500 jako VS: udejte své klientské číslo.

Další služby:

  • Instalace zařízení – při smlouvě na 2 roky ZDARMA – jinak 990Kč
  • Servisní práce každá započatá hodina 300 Kč/hodina
  • Neoprávněná reklamace (chyba na straně zákazníka) 300 Kč/hodina
  • Oprávněná reklamace 0 Kč
  • Reaktivace služby z hlediska nedoplatku 100 Kč
    Ceny jsou účtovány jednorázově. Ceny jsou uvedeny vždy za 1 položku, 1 nastavení, apod.
    Ceny jsou platné od 1. 3. 2018.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH (21%)!