Služby +Ceník

Dzanet

Dzanet

Dzanet

Dzanet

OPTIMUM 2,4

OPTIMUM 5

START

VÍKEND

Ghz

Ghz

200,-

150,-

350,-

350,-

Kč/měsíc vč. DPH

Kč/měsíc vč. DPH

Kč/měsíc vč. DPH

Kč/měsíc vč. DPH

DETAIL TARIFU

DETAIL TARIFU

DETAIL TARIFU

DETAIL TARIFU

určeno pro prohlížení stránek, Skype, Email

určeno pro prohlížení stránek, Skype, Email. O víkendech navíc stahování, IPTV omezeně YouTuBe.

určeno pro prohlížení stránek,Skype, Email, stahování, IPTV, YouTuBe

určeno pro prohlížení stránek,Skype, Email, stahování, IPTV, YouTuBe

stahování: 1,5Mbps

stahování: 3Mbps

stahování: 4Mbps

stahování: 6-12Mbps

(mimo víkend 256 kbps)

(dle použité normy)

odesílání: 1Mbps

odesílání: 1Mbps

odesílání: 1Mbps

odesílání: 1-2Mbps

(mimo víkend 256 kbps)

(dle použité normy)

bez datového a časového omezení

bez datového a časového omezení

bez datového a časového omezení

bez datového a časového omezení

klientská sekce 24 hod. denně

klientská sekce 24 hod. denně

klientská sekce 24 hod. denně

klientská sekce 24 hod. denně

zařízení

již neinstalujeme

zařízení

ZDARMA

ZDARMA

(při smlouvě na 2 roky)

(při smlouvě na 2 roky)

Garantované rychlosti

Garantované rychlosti

Garantované rychlosti

Garantované rychlosti

Minimální upload 512kbps

Víkend:

Minimální upload 512kbps

Minimální upload 512kbps

Minimální download 512kbps

Minimální upload 512kbps

Minimální download 512kbps

Minimální download 512kbps

Maximální upload 1Mbps

Minimální download 512kbps

Maximální upload 1Mbps

Maximální upload 2Mbps

Maximální download 1,5Mbps

Maximální upload 1Mbps

Maximální download 4Mbps

Maximální download 20Mbps

Běžený upload 1Mbps

Maximální download 3Mbps

Běžený upload 1Mbps

Běžený upload 1Mbps

Běžný download 1,5Mbps

Běžený upload 1Mbps

Běžný download 3Mbps

Běžný download 6-8Mbps

Běžný download 3Mbps

Mimo víkend:

Minimální upload 256kbps

Minimální download 256kbps

Maximální upload 256Mkps

Maximální download 256kbps

Běžený upload 256kbps

Běžný download 256kbps

Definice zákaznického rozhraní v síti DZANET.

Všeobecné podmínky pro pskytování služeb v síti DZANET.

Smlouva o poskytování přístupu do sítě DZANET.

Prohlášení o ochraně osobních údajů DZANET.


Platby provádějte na účet: 269 372 1001/5500 jako VS: udejte své klientské číslo.

Další služby:

  • Instalace zařízení – při smlouvě na 2 roky ZDARMA – jinak 990Kč
  • Servisní práce každá započatá hodina 300 Kč/hodina
  • Neoprávněná reklamace (chyba na straně zákazníka) 300 Kč/hodina
  • Oprávněná reklamace 0 Kč
  • Reaktivace služby z hlediska nedoplatku 100 Kč
    Ceny jsou účtovány jednorázově. Ceny jsou uvedeny vždy za 1 položku, 1 nastavení, apod.
    Ceny jsou platné od 1. 3. 2018.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH (21%)!